WORD SPONSOR / DONATEUR

Koningsdag Woerden is op zoek naar sponsoren en vrienden om van deze dag, net als in voorgaande jaren, een hele bijzondere en geslaagde dag voor iedereen te maken.

Draagt u ons een warm hart toe, wordt dan donateur of sponsor van deze mooie dag. Aanmelding kan via onderstaand formulier. Wij verzoeken u ook het betreffende bedrag over te maken naar onze rekening NL08 RABO 0143666126.

Koningsdag Woerden hanteert 4 basis-sponsorpakketten, u leest er alles over in onze sponsorflyer>

Ja, ik draag Koningsdag Woerden een warm hart toe en word graag:

Uw naam (verplicht)

Uw bedrijfsnaam (indien van toepassing)

Uw email (verplicht)

Gewenst sponsorbedrag en evt. toelichting